Žiadosť záujemcu príprava na PNR o

Od 01.01.2019 Centrum pre deti a rodiny Jesenské poskytuje prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.

Záujemcovia môžu posielať žiadosti na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Jesenské
Ul. Mieru 155/5
98 002 Jesenské

Termín príprav na Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v roku 2023 sú nasledovné!!!!!!!

CDR Jesenské  : od 01.03.2023 do 31.05.2023

CDR Hnúšťa od 01.06.2023 do 31.08.2023

CDR Rimavská Sobota od 01.09.2023 do 31.11.2023

CDR Tornaľa od 01.12.2023 do 28.02.2024

Obsah a termín prípravy 2023

Rozsah prípravy pre PNR na rok 2023