Žiadosť záujemcu príprava na PNR o

Od 01.01.2019 Centrum pre deti a rodiny Jesenské poskytuje prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.

Záujemcovia môžu posielať žiadosti na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Jesenské
Ul. Mieru 155/5
98 002 Jesenské

Termín príprav na Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v roku 2024 sú nasledovné!!!!!!!

CDR Tornaľa  : od 01.03.2024 do 31.05.2024

CDR Jesenské  od 01.06.2024 do 31.08.2024

CDR Rimavská Sobota od 01.09.2024 do 31.11.2024

CDR Hnúšťa od 01.12.2023 do 29.02.2024

Obsah a termín prípravy 2024

Rozsah prípravy pre PNR na rok 2024