Zmluvy – internetová stránka so zákonom

Od 01.01.2012

Zmluvy zverejňované  na stránke Centrálneho registra zmlúv  – na základe zákona  211/2000 Z. z.
Zákon č.211/2000 Z. z.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
podľa § 5a

https://www.crz.gov.sk/