O nás

V roku 2013 Detský domov Jesenské pokračoval na základe celoslovenskej koncepcie v procese deinštitucionalizácie. Náš Detský domov bol zaradený do pilotného programu zriaďovania Centier podpory profesionálnych rodičov (CPPR). Tento projekt bol spustený 1.apríla 2013.

Čo to v praxi znamená?

Deinštitucionalizácia znamená – vysunúť starostlivosť o deti zverené detskému domovu do starostlivosti profesionálnych rodín mimo detského domova. Tento projekt sme realizovali postupne a veľmi citlivo, aby tieto zmeny čo najmenej pocítili deti. V hlavnej budove detského domova už nenájdete klasický detský domov. Celá budova slúži pre profesionálnych rodičov a deti im zverené ako podporné centrum. V tomto centre pracujú odborníci, ktorí majú na starosti celú sieť profesionálnych rodín. Starajú sa o ich ďalšie vzdelávanie, zabezpečujú im supervíziu, poskytujú odborné poradenstvo, vykonávajú návštevy v profesionálnych rodinách. Ďalšou úlohou tohto centra je postarať sa o deti profesionálnych rodín počas čerpania dovolenky profesionálnych rodičov. Práca profesionálneho rodiča je náročná po fyzickej aj psychickej stránke. Preto si starostlivosť zo strany detského domova zaslúžia v plnej miere. Sme im veľmi vďační, že prevzali na seba túto neľahkú úlohu a budeme ich naďalej podporovať a pomáhať im.

Cieľom tejto komplexnej starostlivosti a všestrannej podpory profesionálnych rodín je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v profesionálnych rodinách a takú podporu aby profesionálne rodiny vo svojej práci vytrvali. Na základe už viac ako päťročných skúsenosti s profesionálnymi rodinami sme dospeli k názoru, že akýkoľvek dobrý detský domov s kvalitným personálom nenahradí dieťaťu život v rodine. Detský domov vždy zostane len inštitúciou.

Detský domov Jesenské zamestnáva 17 profesionálnych rodičov, ktorí majú v starostlivosti 38 detí. Zo strany vedenia detského domova a celej podpornej skupiny musíme konštatovať, že doterajšie skúsenosti s týmto systémom práce sú pozitívne a sú v prospech detí, ktoré v starostlivosti profesionálnych rodín veľmi dobre prospievajú.

V procese deinštitucionalizácie budeme aj naďalej pokračovať.

Mgr.Mária Borbášová – riaditeľka DeD