Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Jesenské
Centrum podpory profesionálnych rodín /CPPR/
Mieru 155/5
980 02 Jesenské
047/20 10 123

Zriaďovateľ: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava

IČO: 35994517

DIČ: 2021231542

Darovací účet IBAN:  SK04 8180 0000 0070 0042 1915

Riaditeľka CDR Jesenské:

Mgr. Mária Borbášová
riaditelkadedjesenske@gmail.com
0905 494 404
1. č.: svan: +421362433002

Vedúca CPPR/sociálny pracovník:

Mgr. Zuzana Kočišová
cpprjesenske@gmail.com
+421 905 499 914

Sociálny pracovník:

Mgr. Zdenka Farkasová
cpprjesenske@gmail.com
0908 948 564

Sociálny pracovník NP DEI III:

Mgr. Gabriela Murínová
0907 442 380

Mgr. Martina Boľfová
0918 831 810

Bc. Monika Potočárová
0918 831 927

Psychológ:

PhDr. Klaudia Kvetková
cpprjesenske@gmail.com
0905 510 079

Mgr. Lucia Zorvanová
cpprjesenske@gmail.com
0905 499 668

Samostatné skupiny

Samostatná skupina SUS1 
vychovavateliasus1@gmail.com
Mieru 155/5 Jesenské 980 02
0907 674 820

Samostatná skupina SUS2 /Satelit
satelitdedjesenske@gmail.com
Nová 625 Jesenské 98 002
0905 777 202

Samostatná skupina SUS3
dspreprdedjesenske@gmail.com
Mieru 155/5 Jesenské 980 02
0918 867 224

Ekonomický úsek

Ekonómka:
Judita Tóthová
ekonom.jesenske@ded.gov.sk
t. č. svan  +421362433001

Účtovníčka:
Ildikó Lőrinczová
ekonom.jesenske@ded.gov.sk
t. č. svan  +421362433004

Účtovníčka:
Andrea Tokárová
ekonom.jesenske@ded.gov.sk
t.č. svan +421362433004

Mzdová učtovníčka:
Mária Drdolová
pam.jesenske@ded.gov.sk
t. č. svan  +421362433003

Kde nás nájdete