Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastnili vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktoré realizuje IUVENTA.. V rámci tohto vzdelávania sa naučili, ako vypracovať a zrealizovať projekt. Každý účastník dostal finančnú podporu na svoj projekt zameraný na deti v našom detskom domove.

Vďaka tejto podpore budú do konca decembra zrealizované tieto projekty:

Môj domov

Finančná gramotnosť mládeže

Pohostenie

Duch Vianoc

Zvieratká a my