Volkswagen logo

Vo Vianočnom projekte 2019: Auto tolerancie Nadácie Volkswagen získalo Centrum pre deti a rodiny Jesenské finančný dar.

Naše deti sa v roku 2019 zapojili do Vianočného projektu Nadácie Volkswagen. Cieľom projektu bolo motivovať deti k aktivite a kreativite, podporiť u detí manuálnu zručnosť a upevniť morálne hodnoty. Deti chceli poukázať na potrebu ochrany planéty Zem, aby ju ľudstvo načisto nezničilo a bola tu naša planéta ešte aj pre ďalšie deti. Inšpiráciou sa nám stalo heslo: „Ži a nechaj žiť. Miesto tu má každý.“