Po minuloročnom úspechu stretnutia profesionálnych rodín sme sa rozhodli zorganizovať jeho druhý ročník. Dňa 15. 08. 2013 sa v našom detskom domove stretli profesionálni rodičia so zverenými i vlastnými deťmi, manželmi, manželkami. Kým profesionálni rodičia sedeli na supervízii, deti sa zabávali na dvore. Pripravili sme pre nich množstvo aktivít, maľovanie na tvár, súťaže a hry, deti mali možnosť vyblázniť sa na trampolíne. Na obed si všetci pochutnali na kotlíkovom guľáši, ktorý sme mohli uvariť aj vďake baraninke od pána Františka Fabiana.

Takéto neformálne stretnutie prispelo k utuženiu kolektívu a bolo tiež príležitosťou na výmenu skúseností medzi profesionálnymi rodičmi.