Dňa 27.8.2012 sa v detskom domove v Jesenskom stretli všetci profesionálni rodičia. Priniesli zo sebou aj deti, ktoré majú zverené v starostlivosti. Bolo nás neúrekom. Kým sa profesionálnym rodičom  venovala v rámci ďalšieho vzdelávania supervízorka, zamestnanci detského domova sa postarali o program deťom. Zábavy bolo neúrekom, všetci sa najedli dobrého gulášu, posedeli si spoločne, porozprávali sa o svojich radostiach a starostiach, povymieňali si skúsenosti.

Stretnutie malo veľký význam tak pre profesionálnych rodičov ako aj pre nás domácich zamestnancov, posilnili sa vzťahy, posedenie sa nieslo v príjemnom a priateľskom duchu.

Milí naši profesionálny rodičia . Dúfam , že ste sa cítili u nás dobre….. prikladáme zopár fotografií. No a kde sú profesionálny rodičia? No predsa na supervízii.