Dňa 14. 12. 2013 sme sa s deťmi zúčastnili výletu do nášho hlavného mesta. Vybrali sme sa navštíviť dominantu Bratislavy – Bratislavský hrad. Súčasťou našej cesty bolo aj spoznávanie štátnych symbolov, zároveň sme deti chceli pre nich prijateľnejšou – zážitkovou formou – naučiť niečo o ich vlasti. Absolvovali sme spolu prehliadku hradu, ktorý sa deťom veľmi páčil. Neskôr sme si samozrejme nenechali ujsť aj prehliadku starého mesta, v rámci ktorej mali deti možnosť vidieť aj budovu parlamentu a Prezidentský palác.

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Tento výlet sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax. Ďakujeme.