V priestoroch detského domova sme 19. 12. 2013 pre deti v rámci malého projektu „Pohostenie“ zorganizovali workshop. Jeho cieľom bolo, aby sa deti naučili pripraviť občerstvenie pre hostí. Vyskúšali sme si spolu všetko, čo by mal správny hostiteľ vedieť: prestierali sme stôl, učili sme sa skladať servítky, pripravovali sme chlebíčky, jednohubky, studené misy aj šalát. Napiekli sme koláčiky a uvarili detský punč. Deti sa tiež naučili ako správne pozvať hostí a stolovať. V rámci prípravy sme sa samozrejme učili ako si naplánovať nákupy a využiť financie čo najefektívnejšie. Nielen, že sme sa v tento deň spolu veľa naučili, ale aj zabavili :).

Tento workshop sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax. Ďakujeme.