Dňa 2.októbra 2012 sa konali v kultúrnom dome v Jesenskom oslavy 60. výročia založenia Detského domova .  Na oslavy boli pozvaní bývalí zamestnanci detského domova, predstavitelia všetkých inštitúcií v obci Jesenské s ktorými detský domov spolupracuje. Na oslavách boli prítomní aj naši externí zamestnanci, profesionálni rodičia. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia UPSVaR Bratislava, ktorý je naším zriaďovateľom. Na stretnutie sme pozvali aj bývalých chovancov detského domova, ktorí žijú samostatným životom. S radosťou sme privítali aj riaditeľov detských domovov banskobystrického kraja.

Túto slávnostnú chvíľu spestrili prítomným hosťom kultúrnym programom deti z nášho domova. Hostia mali možnosť pozrieť si v prezentácii históriu detského domova od jeho vzniku až po súčasnosť. Mali sme to šťastie, že sa nám podarilo nájsť jednu z prvých zamestnankýň detského domova p.Helenku Molnárovú.   Práve ona nám poskytla veľa informácií o detskom domove z jeho prvých rokov fungovania. Atmosféra bola príjemná a myslíme si, že každí  z prítomných hostí spolu s nami zamestnancami detského domova a deťmi detského domova prežíval túto slávnostnú chvíľu občas aj so slzami v očiach. Oslavy pokračovali recepciou a voľnou zábavou. Tí starší boli radi, že sa po dlhej dobe stretli, pospomínali na staré časy, tí mladší sa zase zabávali pri hudbe. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli s finančným či materiálnym zabezpečením osláv. Pán riaditeľ  Bagačka, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote , aj Vám patrí naše poďakovanie, máte šikovných majstrov odborného výcviku a šikovných žiakov. Srdečná vďaka všetkým.

Prikladáme zopár fotografií z osláv.