Detský domov Jesenské vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia dostal možnosť zrealizovať projekt Brána do života.

V rámci tohto projektu bude v detskom domove zriadená edukačná miestnosť vybavená výpočtovou technikou. S deťmi budeme pracovať s programom Dyscom, ktorý je určený pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: deti s mentálnym postihnutím, s poruchami učenia, s poruchami správania, s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počítače budú využívať aj mladí dospelí, prostredníctvom internetu získajú rýchly prístup k informáciám a budú mať možnosť rozširovať si svoje vedomosti. Internet nevyhnutne potrebujú k štúdiu aj naši dvaja vysokoškoláci. Takúto možnosť doteraz v detskom domove nemali.

Projekt bude zrealizovaný do konca marca.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen, že si vybrala práve náš projekt.