Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastnili vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktoré realizuje Iuventa. Každý z nich vypracoval a zrealizoval vlastný projekt. V rámci projektu „Zvieratká a my“ sme deťom dňa 14. 12. 2013 zorganizovali výlet do bratislavskej zoologickej záhrady. Deti mali možnosť spoznať naše hlavné mesto, v zoologickej záhrade im priblížili život rôznych zvierat v zime. Hovorili sme spolu o starostlivosti o zvieratá a tiež o tom, prečo je dôležité ich chrániť. Po prehliadke zoologickej záhrady sme samozrejme navštívili aj centrum Bratislavy. Keďže sa náš detský domov nachádza v dedine, deti si rovnako ako zoo užili aj prehliadku veľkého mesta :).

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Deťom sa výlet veľmi páčil – finančné prostriedky, ktoré nám naň Iuventa poskytla boli preto dobre využité J. Ďakujeme