V rámci vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktoré realizuje Iuventa sa zamestnanci nášho detského domova učili vypracovať a zrealizovať vlastný projekt. V rámci projektu „Finančná gramotnosť mládeže“, ktorý bol realizovaný 20. 12. 2013 sme sa snažili pomocou praktických skúseností naučiť deti ako čo najrozumnejšie narábať s peniazmi. Spoločne sme plánovali nákupy, učili sa porovnávať ceny rôznych druhov tovaru, ale hovorili sme aj o tom, či sa vždy oplatí kupovať to, čo je najlacnejšie. Deti následne naplánovali a zrealizovali vlastný nákup zo zverených peňazí. Cieľom projektu bolo nielen to, aby sa stali samostatnejšími, lepšie pochopili hodnotu peňazí, ale aj to, aby vedeli rozlíšiť čo naozaj potrebujú.

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Iuventy. Ďakujeme