Na stavbe letného posedenia v areáli Detského domova pracovali aj deti.